Professionellt organiserade och personligt genomförda mc-resor!

Ericsson's Motorcycle Tours har växt fram under ett mångårigt arbete med att organisera och leda motorcykelresor i Sverige, Norge och ute i övriga Europa. Verksamheten har under årens lopp expanderat och vi har numera även Nordamerika och Sydamerika i vårt program.

Våra resor är anpassade till den "genomsnittlige motorcyklisten", men när vi kör i mycket kurviga och bergiga områden, krävs ändå att man har god körvana. Vi åker i små grupper, 6-12 motorcyklar. Detta för att körglädjen, gemenskapen och framför allt säkerheten skall bli den bästa möjliga. Som deltagare kommer ni att lära känna likasinnade och få möjlighet att utbyta erfarenheter och upplevelser. Färdledaren har god lokalkännedom och anpassar tempot till det som krävs vid gruppkörning.

Vi gör vårt bästa för att utforma resrutterna så att de verkligen passar motorcykelkörning. De noga utvalda vägarna är omväxlande natursköna och ligger vid sidan om de stora turistströmmarna. Varje dag skall innehålla trevliga, upplevelserika stunder på motorcykeln. Å andra sidan skall varje dag innehålla även annat än motorcyklar. Självklart har vi ställt resegaranti enligt Kammarkollegiets krav.

Upptäck världen med Ericsson's Motorcycle Tours!
Producerad av